كلمة الأمين العام - ذكرى انتصار الثورة الاسلامية 2019-02-06- Arabic

Views: 856
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

كلمة   الأمين   العام   -   ذكرى   انتصار   الثورة   الاسلامية   2019-02-06-   Arabic  

كلمة الأمين العام - ذكرى انتصار الثورة الاسلامية 2019-02-06- Arabic

Added by Defence on 15-05-2019
Runtime: 32m 35s
Send Defence a Message!

(1422) | (0) | (0) Comments: 0