جوجه جوجه طلایی لاکپشت گمشده - Farsi
Runtime: 12m 28s