ایران، در ابتدای جنگ تحمیلی و بعد از آن - Farsi

Views: 46
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

Rehbar   Rahbar   Muazzam   Moazam   Muazam   Imam   Khamenei   Khamanaei   Kamenei   Kamanai   Khamnei   Inquilab   Inqelab   Inquilab   Iran   islamic   Republic   Resistence   Sayyed   Ali   Khamanayi         م   Sanctions   USA   UNited   States   of   America   ذاکره   با   آمریکا؛   فشارهای   دشمن؛   ترفندهای   دشمن؛   جلسه   درس   خارج   فقه   آیت   الله   خامنه‌ای؛   مذاکره   ایران   و   آمریکا؛   سیاسی     فیلم   کامل   بیانات   رهبر   انقلاب   #   آیت   الله   خامنه   ای   #   رهبر   انقلاب   #   درس   خارج   فقه   #   مذاکره   با   آمریکا   #   ترفند   دشمن     سیاسی     فیلم   کامل   بیانات   رهبر   انقلاب   #   پیامبر   اکرم   #   امام   صادق   #   13   آبان   #   آمریکا   #   قره   باغ      

ایران، دوسال بعد از رژیم پهلوی در زمان جنگ تحمیلی چگونه بود؟

Added by Nau+Jawan on 20-02-2021
Runtime: 3m 12s
Send Nau+Jawan a Message!

(42) | (0) | (0) Comments: 0